Start
Poetycki Borzęcin

 

 

 

Regulamin Gminnego Konkursu Poetyckiego

pod hasłem „Poetycki Borzęcin”

 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie

Cel konkursu: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, promowanie lokalnych twórców i wierszy z motywami borzęckimi.

Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy piszący z terenu Gminy Borzęcin i nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego.

Uczestnicy nadsyłają w terminie do 5 sierpnia 2019 r. (data wpływu) zestawy dwóch wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

Prace konkursowe należy dostarczyć lub nadsyłać napisane wyłącznie pismem drukowanym lub na komputerze (każdy wiersz na papierze o formacie A – 4) na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, Borzęcin 562, 32-825 Borzęcin (tel.146846002). Nadsyłane na konkurs zestawy wierszy powinny być opatrzone godłem (rodzaj identyfikatora: pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko i imię, dokładny adres, nr telefonu należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy. Kopertę włożyć do głównej koperty z wierszami.

Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek „Gminny Konkurs Poetycki”.

Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na ewentualną publikację utworów w każdej formie zgodnie z decyzją organizatora konkursu.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez zgody autorów. Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu uroczystego wręczenia ich, bądź za zgodą organizatorów w innym terminie uzgodnionym z kierownikiem biblioteki. W przypadku nie odebrania nagrody, organizatorzy zastrzegają, iż nagrody nie będą wysyłane do laureatów (z wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przypadków).

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. Decyzja JURY jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 sierpnia 2019 r. (piątek). O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Elżbieta Kwaśniewska

Kierownik
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Borzęcinie

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie  z art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, Borzęcin 562, 32-825 Borzęcin

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gminnego Konkursu Poetyckiego

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy.

  5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

  6. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż 1 rok od rozstrzygnięcia konkursu.

  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

  10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.

 

Share/Save/Bookmark
 
Copyright © 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Premium joomla 1.5 templates
Premium joomla 1.5 templates, website hosting company.