Start
OCALIĆ JAK NAJWIĘCEJ OD ZAPOMNIENIA

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie wraz z filiami w Bielczy i Przyborowie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Ocalić jak najwięcej od zapomnienia".

 

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs  ma  charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Borzęcin.

2. Cele konkursu:

- aktywizacja czytelników do korzystania z różnych źródeł informacji

- wzbudzenie zainteresowań historią regionu

- integracja międzypokoleniowa i społeczna

- rozwijanie wrażliwości artystycznej

- rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu
3. Przedmiotem konkursu jest zdjęcie  ściśle związane z Gminą Borzęcin – może to być kapliczka, budynek lub jego fragmenty (w tym również nieistniejący ale zachowany na Twojej prywatnej fotografii), przedmioty, miejsce, osoba itp. wraz z opisem tego co przedstawia. Im więcej informacji pod kątem historycznym, tym przedmiot konkursowy ma większą wartość. Zdjęcie może być wykonane z  aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego. Każdy uczestnik może zgłosić wiele zdjęć ale tylko jednego obiektu.

4. Jury konkursowe oceniając pracę będzie zwracać szczególną uwagę na:
- oryginalność oraz wartość historyczną prezentowanej treści

- związek z tematem konkursu

5. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

6. Prace wykonaną zgodnie z przepisami prawa autorskiego należy dostarczyć w terminie  do 31.08.2020 r. Autor fotografii przekazując zdjęcie na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na publikację zdjęć wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia).

7. Nadesłane prace pozostają własnością  GBP w  Borzęcinie i mogą być wykorzystywane przez bibliotekę (w całości lub fragmentach), wraz z podaniem autora.

8. Prace należy dostarczyć do  GBP w Borzęcinie lub  Filii,  można  również wysłać pocztą  na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 562

9. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie.
10. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
11. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy pod tel.

Gminna Biblioteka w Borzęcinie  - 14 68 46002

Filia Biblioteczna w Bielczy         -  14 684 76 77

Filia Biblioteczna w Przyborowie  - 14 684 71 59

Ochrona danych osobowych
1. Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 562.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, w związku z wydaniem nagrody oraz promocją działalności Organizatora.
3. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych: email  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Share/Save/Bookmark
 
Copyright © 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Premium joomla 1.5 templates
Premium joomla 1.5 templates, website hosting company.