Start O jednostce

Początki Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie sięgają 1947 roku. Wtedy to dostrzeżono brak tak ważnej placówki kulturalnej i zaczęto zakładać ja w czynie społecznym. Organizację zaczęto od gromadzenia zbiorów, które przetrwały okupacje. Po przesegregowaniu ich okazało się, że przydatnych co do treści i wyglądu było 55 tomów. Było to już coś ponad konieczne minimum do zarejestrowania biblioteki w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzesku. Biblioteka została zarejestrowana na nazwisko osoby pracującej w biurze Gminnej Rady Narodowej. Biblioteka zaczęła istnieć formalnie i faktycznie. W związku z tym Gminna Rada Narodowa otrzymała dotację państwową w formie 500 tomów wartościowych książek. Początkowo Biblioteka mieściła się w biurze budynku Urzędu Gminy. Dopiero po jakimś czasie, wobec poszerzenia swojej działalności nie dało się biblioteki pomieścić w obrębie urzędu, wynajęto osobny lokal w Domu Parafialnym. W 1962 Biblioteka przeprowadziła się do własnego lokalu w nowo wybudowanym Domu Ludowym gdzie znajduje się do chwili obecnej. W ostatnich latach lokal biblioteki został odnowiony, wyremontowany. Zakupiono nowe meble biblioteczne. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek pozyskano nowy sprzęt komputerowy, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne oraz aparaty fotograficzne dla GBP i Filii bibliotecznych. Biblioteka korzysta również z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” . W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Biblioteka przygotowała projekt ph. „ Promocja czytelnictwa i walorów kultury Gminy Borzęcin” w ramach , którego wydała tekę autorstwa pana dr Andrzeja Krupińskiego – utrwalającej zabytki architektury XVIII, XIX i XX w. j” .

Cele i zadania

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Biblioteka jest dostępna dla wszystkich, gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, służąc kształtowaniu kultury społeczeństwa, kształceniu ogólnemu i zawodowemu, wychowaniu i kulturalnej rozrywce.

Do szczegółowych zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru
 • wypożyczanie zbiorów do domu i udostępnianie prezencyjne,
 • ochrona zbiorów i konserwacja,
 • działalność informacyjna,
 • gromadzenie dokumentów życia społecznego
 • zajęcia dla różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem: przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum,
 • oferta dla dorosłych czytelników(  Klub Miłośników Książki, czytelnia komputerowa, wystawy, prelekcje, itp.)

W Bibliotece jest kącik dla najmłodszego czytelnika, dzieci mogą się tu bawić i rozwijać swoje zainteresowania poprzez książki, gry i zabawę. Prowadzone są zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych. Zapewnia także bezpłatny dostęp do internetu w celach edukacyjnych. Ponadto organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży:

 • konkursy czytelnicze,literackie, plastyczne
 • popołudnia z bajką
 • zajęcia wakacyjne i zimowe
 • spotkania i lekcje biblioteczne
 • spotkania autorskie i prelekcje
Share/Save/Bookmark
 
Copyright © 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Premium joomla 1.5 templates
Premium joomla 1.5 templates, website hosting company.